Środy z nowym interfejsem AdSense: porównywanie i wyszukiwanie skuteczności w wielu zakresach dat

środa, 16 lutego 2011 | 12:32

Labels:

Czy zdarzyło Ci się przeprowadzić test na jednej z jednostek reklamowych i żałować, że porównanie skuteczności sprzed testu i po nim nie jest łatwiejsze? Jeśli dana jednostka reklamowa została utworzona i zapisana na Twoim koncie, to porównania można w prosty sposób dokonać bezpośrednio w raporcie dotyczącym jednostek reklamowych.

  • Zacznij od przejścia na kartę Raporty skuteczności i wybrania raportu dotyczącego jednostek reklamowych (dostępny na pasku nawigacyjnym po kliknięciu pozycji Całe konto według dnia).

  • Wyszukaj nazwę zaktualizowanej jednostki reklamowej i ją wybierz.

  • Przed rozpoczęciem testu otwórz znajdujące się w górnym rogu pole zakresu dat i ustaw okno z datami – np. na dwa tygodnie.

  • Zaznacz pole wyboru „porównaj z innymi datami” i dodaj podobne okno z datami po wprowadzeniu zmian w jednostce reklamowej.
Wykres przedstawi wówczas skuteczność jednostki reklamowej w przypadku obu zakresów dat. Między danymi dostępnymi na wykresie można się przełączać za pomocą przycisków, co ułatwia porównanie współczynników klikalności (CTR), przychodów z tysiąca wyświetleń (RPM) i innych istotnych danych.


Wypróbuj już teraz! Przejdź do nowego interfejsu i kliknij kartę Raporty skuteczności, a następnie kliknij pozycję Całe konto według dnia i wybierz jednostki reklamowe z dodatkowych opcji.

0 Komentarze: