Wyjaśnienie zasad dotyczących wdrażania reklam

piątek, 24 czerwca 2011 | 17:31

Labels:

Niedawno wprowadziliśmy pewne zmiany w zasadach programu. Zdecydowanie zalecamy, aby wydawcy, którzy podpisali Warunki korzystania z usługi AdSense online, często sprawdzali zasady programu AdSense. Prosimy też o poświęcenie chwili na zapoznanie się z wyjaśnieniem zasad dotyczących wdrażania reklam i kilkoma aktualizacjami, które zostały wprowadzone.

Zachęcamy wydawców do eksperymentowania z różnorodnymi miejscami docelowymi i formatami reklam w celu poprawy zadowolenia użytkowników, a tym samym maksymalizacji zarobków. Jednak zmiana sposobu działania, kierowania lub wyglądu reklam AdSense bez wyraźnego pozwolenia ze strony Google jest zasadniczo zabroniona. Dotyczy to m.in. umieszczania kodu reklam w ramkach iframe w sposób zmieniający standardowy sposób działania, kierowania i wyświetlania reklam. Ramka iframe to tag HTML używany w projektowaniu stron internetowych, umożliwiający wyświetlenie strony lub obrazu w ramce na innej stronie. Nasze zasady zawsze zabraniały nadużywania ramek iframe, a po niedawnym przeformułowaniu zasad programu wyraźnie zabraniają one ich niewłaściwego używania.

Reklamy niewłaściwie umieszczone w ramkach iframe są niekorzystne dla reklamodawców, ponieważ takie reklamy mogą być niewidoczne. W takim wypadku reklamy nie tylko są niemożliwe do wyświetlenia, ale i mogą zostać przypadkowo kliknięte, jeśli zostaną umieszczone w miejscu, gdzie użytkownicy często klikają. Poniżej widoczny jest przykładowy częściowo ukryty baner.

iframe_post_plUkryte reklamy w ramkach iframe to jeden typ nadużycia. Kolejny to naruszenie zasad związane z międzydomenowymi ramkami iframe. Międzydomenowe ramki iframe mieszczą zawartość pochodzącą z innej domeny. W ten sposób witryny mogą mieścić w ramkach reklamy należące do innej witryny bez wiedzy wydawcy.

W związku z tym zmieniliśmy zasady dotyczące sposobu działania na następujące:

Kodu AdSense nie wolno zmieniać. Nie wolno również manipulować standardowym sposobem działania, kierowania i wyświetlania reklam w jakikolwiek sposób, o ile nie jest on jednoznacznie dozwolony przez Google. Oznacza to m.in., że klikanie reklam Google nie może powodować otwarcia nowego okna przeglądarki, a reklamy Google nie mogą być umieszczane w ramkach IFRAME.

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre zastosowania reklam wymagają poprawnego użycia ramek iframe. Zgodnie z zasadami programu, wyjątki są dozwolone tylko za upoważnieniem ze strony Google.

Celem aktualizacji tekstu zasad jest położenie większego nacisku na zapobieganie nadużywaniu ramek iframe. Niewłaściwe używanie ramek iframe nie tylko wprowadza w błąd, ale też często prowadzi do sposobu działania skutkującego naruszeniami zasad, np. do podwójnego wyświetlania tych samych reklam. W naszych zasadach zastrzegamy sobie też prawo do wyłączenia wyświetlania reklam w witrynach i na kontach, które bez zezwolenia ze strony Google naruszają te zasady. Aby zapewnić najwyższą zgodność z zasadami i uzyskać lepsze wyniki kierowania reklam, zalecamy wklejenie kodu reklamy bezpośrednio do kodu źródłowego HTML strony internetowej.

Mamy nadzieję, że to wyjaśnienie naszych zasad programu okaże się przydatne. W razie pytań dotyczących zasad związanych z ramkami iframe lub ogólnie zasad programu prosimy się z nami skontaktować. Aby zapewnić dobry stan konta, zachęcamy do regularnego sprawdzania zawartości stron i ich działania. Aby na bieżąco dowiadywać się o zmianach zasad, zalecamy odwiedzanie Centrum pomocy i Forum pomocy oraz subskrypcję niniejszego bloga, co pozwoli otrzymywać aktualizacje postów, porady i informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z AdSense. W razie wykrycia w naszej sieci witryn w jawny sposób naruszających nasze wskazówki prosimy o ich zgłoszenie.

0 Komentarze: