AdSense dla wyszukiwania i Vincent van Gogh

poniedziałek, 4 kwietnia 2011 | 20:43

Labels: ,

Na bieżąco udzielamy Wam wskazówek dotyczących optymalizacji w programie AdSense. Dziś przedstawimy historię jednego z wydawców AdSense, który ostatnio wypróbował kilka z nich i po dokonaniu małych zmian uzyskał znaczące wyniki.

VanGoghGallery.com to witryna z zasobami artystycznymi, zawierająca informacje na temat życia i pracy Vincenta van Gogha. Właściciel witryny, Greg Alexander, udostępnia informacje na temat artysty w celach edukacyjnych. Korzysta również z witryny w celu testowania nowych internetowych technik marketingowych. Greg rozpoczął korzystanie z programu AdSense w 2007 r. i chociaż na początku niewiele wiedział o programie, uznał go za „wspaniałą okazję do generowania przychodów bez wkładania wysiłku w sprzedaż reklam”. Próbował również współpracy z innymi dostawcami reklam, „ale żaden z nich nie dawał takich rezultatów, jak AdSense. Ponadto tylko program AdSense powodował wyświetlanie użytkownikom trafnych reklam”.

Aby pomóc użytkownikom w nawigacji po wielu stronach witryny Van Gogh Gallery, do prawej kolumny stron Greg dodał pole AdSense dla wyszukiwania. Włączenie funkcji wyszukiwanie witryn i wyświetlanie wyników wyszukiwania bezpośrednio na stronach witryny pomaga użytkownikom znajdować potrzebne informacje bez potrzeby opuszczania witryny.

Niedawno, w ramach eksperymentu optymalizacyjnego, Greg przesunął pole wyszukiwania do centralnej kolumny stron i dwukrotnie je poszerzył.

Przed

vangogh_before
Po

vangogh_after
Ponadto Greg dokonał niewielkich zmian na stronach wyników wyszukiwania – usunął ramki reklam i wyników wyszukiwania oraz dodał do stron wyników wyszukiwania nowe pole wyszukiwania. Według niego „wprowadzenie tych wszystkich zmian zajęło w sumie mniej niż 15 minut”.

Po dokonaniu aktualizacji Greg zaobserwował natychmiastowy wzrost wykorzystania funkcji wyszukiwania w swojej galerii. Odkrył, że „liczba zapytań wprowadzanych w ciągu jednego dnia wzrosła od 8 do 10 razy, a liczba kliknięć reklam w sieci wyszukiwania i przychody zwiększyły się jeszcze bardziej”. Po przeprowadzeniu tego testu optymalizacyjnego zarobki Grega w sieci wyszukiwania wzrosły od jednego dolara dziennie do liczb dwucyfrowych. „Teraz często liczba kliknięć reklam w sieci wyszukiwania jest większa niż całkowita liczba wyszukiwań przed optymalizacją” – mówi Greg. „Wciąż jestem zaskoczony tym, jak wielki wpływ mogą mieć proste zmiany.

Greg wykorzystuje uzyskane w ten sposób zarobki do tworzenia i hostowania kolejnych witryn dotyczących innych artystów. Greg: „W przyszłości planujemy wykorzystać te przychody na pokrycie kosztów wyjazdów badawczych do Europy w celu obejrzenia prac mistrzów i poprawienia jakości informacji oferowanych przez nas użytkownikom”.

A może i Ty korzystasz z naszych wskazówek dotyczących optymalizacji w programie AdSense dla wyszukiwania i odnosisz sukcesy? Jeżeli tak, prosimy o kontakt.

0 Komentarze: