Jak najlepiej wykorzystać jednostkę reklamową 336x280

piątek, 26 lipca 2013 | 07:54

Labels:

Aby pomóc Ci osiągać jak największe korzyści z jednostek reklamowych, wprowadziliśmy kilka zmian w procesie wyświetlania reklam. Teraz w większych jednostkach mogą się wyświetlać reklamy displayowe w rozmiarze zbliżonym do rozmiaru jednostki. Tę zmianę wprowadziliśmy już wcześniej w jednostkach 300x600 i 970x90, a teraz objęliśmy nią także jednostkę 336x280 – będzie w niej można wyświetlać reklamy w rozmiarze 300x250, co znacznie zwiększy jej skuteczność.

Po wprowadzeniu tej zmiany czasem w jednostce reklamowej 336x280 z włączoną opcją wyświetlania reklam graficznych będą się wyświetlać reklamy 300x250. O miejsce w tej jednostce będą rywalizować reklamy graficzne zarówno w rozmiarze 300x250, jak i 336x280. Wyświetli się w niej ta najbardziej konkurencyjna, co zmaksymalizuje skuteczność jednostki. Reklama graficzna o wymiarach 300x250 wyświetlona w jednostce reklamowej 336x280 będzie wyśrodkowana (widać to na ilustracji poniżej).


Reklama displayowa 300x250 wyświetlona w jednostce reklamowej 336x280

Ta zmiana da Ci pewność, że w pełni wykorzystujesz jednostki reklamowe. Uzyskasz też możliwość rozszerzenia zasięgu za pomocą dotychczasowych reklam. Aby skorzystać z tej opcji, w jednostce reklamowej musisz mieć włączone wyświetlanie zarówno reklam tekstowych, jak i graficznych.

1 Komentarze:

doctor pisze...

Popieram, więcej reklam będzie uczestniczyć w aukcji, co jest korzystne dla wydawcy.