Uzyskuj najnowsze dane dotyczące konta dzięki raportowaniu według lokalnej strefy czasowej

czwartek, 25 lipca 2013 | 15:04

Labels: ,

Wiemy, że aby sprawdzać codzienną skuteczność konta, niezbędny jest dostęp do najnowszych danych. Do tej pory generowaliśmy raporty dotyczące dziennych zarobków według czasu pacyficznego standardowego (PST). W przeciągu następnych tygodni udostępnimy raportowanie, gdzie będziesz mógł przeglądać dane o zarobkach generowane według swojej lokalnej strefy czasowej, dzięki czemu zawsze będziesz mieć najnowsze informacje.

Raportowanie według lokalnej strefy czasowej ustawisz na koncie szybko i łatwo. W sekcji „Informacje dotyczące konta” na stronie „Ustawienia konta” dodaliśmy pole dotyczące stref czasowych, w którym możesz ustawić lokalną strefę czasową. Dane o zarobkach z dnia, w którym została zmieniona strefa czasowa, mogą być nieprawidłowe. W zależności od strefy czasowej mogą być one zbyt duże (jeśli zmiana strefy wiąże się z dodaniem godzin) albo zbyt małe (jeśli godziny są odejmowane) - miej oko na powiadomienia na koncie w tej sprawie. Nie ma to wpływu na dane dotyczące płatności, które zawsze są wyświetlane według czasu PST.


Po zmianie strefy czasowej zapisane i zaplanowane raporty będą automatycznie przeniesione do wybranej strefy czasowej, a kolejne raporty będą generowane według nowych ustawień. Zmiana ta nie działa wstecz – dotyczy tylko danych o zarobkach generowanych po jej dokonaniu.

Więcej informacji o raportowaniu według strefy czasowej znajdziesz w Centrum Pomocy. Skorzystaj z tej opcji, by otrzymywać najnowsze dane o zarobkach na swoim koncie.

0 Komentarze: